Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Edukacji
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 76 00
e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: mgr Ewa Kluczniok, tel. (32) 431 16 00
e-mail: ed.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

 • realizacja polityki edukacyjnej - zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach zerowych, sześcioletniej szkole podstawowej oraz 3-letnim gimnazjum, koordynowanie działań tych placówek,
 • zakładanie, likwidacja i reorganizacja placówek oświatowych,
 • zatwierdzanie projektów organizacyjnych oraz ich aneksów,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych,
 • prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do dyrektorów placówek oświatowych w tym:
  • prowadzenie ich akt osobowych,
  • przygotowanie oceny cząstkowej,
  • występowanie z wnioskami o nagrody dla wyróżniających się w pracy dyrektorów,
  • przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników przedszkoli jednooddziałowych,
 • pomoc dyrektorom w rozwiązywaniu problemów kadrowych,
 • kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 • organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • współorganizowanie wypoczynku śródrocznego dzieci - „zielone szkoły”,
 • koordynacja imprez międzyszkolnych,
 • prowadzenie dokumentacji i wydawanie decyzji w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 • współpraca z pracodawcami w celu refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • współpraca z:
  • organami nadzorującymi placówki oświatowe,
  • stowarzyszeniami,
  • związkami zawodowymi,
 • zakres działania Wydziału nie obejmuje zadań powierzonych do realizacji dyrektorom placówek, a także zadań stanowiących przedmiot działania wyodrębnionych jednostek organizacyjnych - zgodnie z postanowieniami ustalonych dla nich statutów.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Kluczniok, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 17 70, e-mail: ed.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.11.29
Data udostępnienia: 2007.11.29 12:19:13
Liczba odwiedzin strony: 4565 (ostatnie odwiedziny 2022.06.25 10:01:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny