Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

al. św. Barbary 6, pok. nr 2, 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

pok. nr 2 - działalność gospodarcza, koncesje na alkohol, tel.: (32) 429 59 88, 431 32 30
pok. nr 6 - promocja gminy i miasta, środki z funduszy unijnych, tel.: (32) 429 59 87, 431 32 30

naczelnik: Krystyna Jasiczek, pok. nr 6, tel.: (32) 429 59 89, 431 32 30
e-mail: rgim.n@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Do zadań Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta należy w szczególności:

 • ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie informacji gospodarczej dotyczącej gminy i miasta,
 • obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych na terenie gminy i miast,
 • prowadzenie działań promujących gminę i miasto,
 • opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami, kompleksowych ofert o nieruchomościach gminy przeznaczonych do zbycia,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi, politycznymi, środowiskami społecznymi i naukowymi w zakresie opracowywania, realizacji i aktualizacji strategii rozwoju gminy i miasta oraz innych dokumentów dotyczących perspektywicznego rozwoju gminy i miasta,
 • współpraca z izbami handlowo-przemysłowymi oraz innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z terenu gminy i miasta,
 • inicjowanie zadań mających na celu minimalizację bezrobocia,
 • pozyskiwanie środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
 • współpraca ze związkami i stowarzyszeniami, w skład których wchodzi gmina oraz koordynacja działań związanych z zawieraniem porozumień międzygminnych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Jasiczek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:54
Liczba odwiedzin strony: 4438 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 01:21:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny