Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Spraw Obywatelskich
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 14, 15, 21, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
e-mail: so@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

pok. nr 14 i 21 - dowody osobiste, tel. (32) 429 59 24, (032) 429 59 26
pok. nr 15 - meldunki, tel. (32) 429 59 36, 429 59 54, 431 34 06

naczelnik: Teresa Zawalska, pok. nr 16, tel. (32) 429 59 21
e-mail: so.n@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji ludności, w tym:
  • rejestracja urodzin, zmian stanu cywilnego, imion i nazwisk, obywatelstwa i zgonów,
  • dokonywanie zameldowań i wymeldowań,
  • wydawanie decyzji w sprawach o wymeldowanie z urzędu lub na wniosek strony,
  • udzielanie informacji adresowych osobom do tego upoważnionym,
  • sporządzanie wykazów przedpoborowych,
  • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  • sporządzanie wykazów osób zmarłych do Urzędu Skarbowego,
  • sporządzanie spisów wyborców oraz osób uprawnionych do udziału w referendum,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, sporządzanie formularza ścisłego zarachowania i przekazanie go wytwórcy dowodu osobistego tj. do Centrum Personalizacji Dokumentów oraz doręczanie nowych dowodów osobistych ich wnioskodawcy,
 • wdrażanie systemu informatycznego PESEL oraz przekazywanie do wojewody śląskiego w formie dokumentu elektronicznego informacji zgromadzonych w zbiorach meldunkowych oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie dokumentów Pu E-1 w zakresie migracji wewnętrznej Pu E-15 w zakresie migracji zewnętrznych,
 • wydawanie decyzji o przeprowadzaniu zbiórek publicznych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach publicznych i wydawanie w tych sprawach decyzji,
 • prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą w sprawach konsularnych,
 • prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja,
 • wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, a także referendów oraz spisów powszechnych ludności.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Zawalska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 16, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 21, e-mail: so.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:54
Liczba odwiedzin strony: 5460 (ostatnie odwiedziny 2022.06.30 08:09:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny