Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 86, 431 23 26
e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: Ilona Cyroń, pok. nr 7, tel.: (32) 429 59 85, 431 25 18
e-mail: gir.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa należy w szczególności:

 • tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele zabudowy,
 • scalanie i podział nieruchomości,
 • zarządzanie gruntami komunalnymi,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki gruntami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego,
 • komunalizacja mienia z mocy prawa i na wniosek gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z prawa pierwokupu,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o użytkowanie wieczyste, użytkowanie i dzierżawa oraz zarząd,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach gminy,
 • występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie,
 • wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności,
 • prowadzenie spraw zawiązanych z wyceną nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,
 • ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości,
 • regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:54
Liczba odwiedzin strony: 4602 (ostatnie odwiedziny 2022.06.24 13:11:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny