Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9 (budynek USC), pok. nr 5,6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 43, 429 59 49, 429 59 50
e-mail: zko@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: mgr inż. Adrian Strzelczyk, pok. nr 2, tel.: (32) 429 59 56
e-mail: zko.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:

 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy i miasta,
 • przygotowanie i kierowanie jednostkami organizacyjnymi obrony cywilnej,
 • przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 • opracowanie planu obrony cywilnej gminy i miasta oraz sprawowanie nadzoru nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy i miasta, a także komórek organizacyjnych urzędu,
 • opracowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań,
 • planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej i innych organów,
 • planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
 • sprawowanie nadzoru i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz ochronnego zaciemniania gminy i miasta,
 • koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i miasta do prowadzenia akcji ratunkowej oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 • organizowanie ćwiczeń i dyżurów z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz zabezpieczenie udziału jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w odpowiednich treningach i dyżurach organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki,
 • inspirowanie społecznych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy i miasta (na podstawie zarządzenia burmistrza),
 • prowadzenie akt osobowych kierowców, kart pracy kierowców, pojazdów, sprzętu oraz materiałów Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • realizacja zadań remontowych w obiektach pożarniczych,
 • planowanie i realizacja budżetu z zakresu obrony cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • przygotowanie i realizacja akcji kurierskiej,
 • przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu poboru,
 • załatwianie spraw żołnierzy i poborowych związanych z pełnieniem służby zastępczej, sprawowaniem bezpośredniej opieki i uznawaniem za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków ich rodzin,
 • realizowanie spraw obronnych oraz ich koordynowanie w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy i miasta.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adrian Strzelczyk, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (budynek USC), pok. nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 56, e-mail: zko.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:54
Liczba odwiedzin strony: 3759 (ostatnie odwiedziny 2022.06.30 12:08:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny