Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Lokalowy
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

al. św. Barbary 6, pok. nr 3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 94, 431 19 54
e-mail: wl@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: mgr Józef Zaskórski, pok. nr 3, tel.: (32) 429 59 93, 431 19 54
e-mail: wl.n@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Do zadań Wydziału Lokalowego należy w szczególności:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie wniosków o najem mieszkań komunalnych z udziałem Komisji Mieszkaniowej,
 • sporządzanie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych wg zasad przyjętych przez Radę oraz kierowanie ich do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w celu zawarcia z nimi umowy najmu,
 • załatwianie spraw związanych ze wzajemną zamianą mieszkań wg wniosków zainteresowanych najemców, akceptowanych przez burmistrza w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej,
 • wykonywanie prawomocnych wyroków eksmisyjnych wydanych a nie wykonanych przed dniem wejścia w życie ustawy o najmie lokali,
 • dostarczanie najemcy lokalu zamiennego i pokrycie kosztów przeprowadzki w przypadku konieczności opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (przekwaterowanie do lokalu zamiennego),
 • prowadzenie postępowania związanego ze zmianą stawek czynszu regulowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem własności lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne na zasadach określonych przez Radę,
 • reprezentowanie gminy jako współwłaściciela wspólnot mieszkaniowych przez pracowników wydziału, powołanych uchwałą Rady do pełnienia funkcji pełnomocnika gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na zasób gminy mieszkań zakładowych,
 • prowadzenie procedury związanej z przyznawaniem lokali socjalnych,
 • przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, wydawanie decyzji o jego przyznaniu lub odmowie, wstrzymanie jego wypłaty i przywracanie oraz sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,
 • sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe i ich rozliczanie,
 • prowadzenie ewidencji wypłat dodatków mieszkaniowych,
 • przeprowadzanie okresowych analiz sytuacji mieszkaniowej w gminie oraz popieranie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych zasobów mieszkaniowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Józef Zaskórski, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 19 54, e-mail: wl.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:54
Liczba odwiedzin strony: 5607 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 01:46:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny