Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Urbanistyki i Architektury
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

al. św. Barbary 6, pok. nr 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 91, 429 59 90
e-mail: ua@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530


naczelnik: mgr inż. Lucyna Król pok. nr 1, tel.: (32) 429 59 90
e-mail: ua@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • opracowywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 • prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru sporządzonych wyrysów i wypisów,
 • wydawanie zaświadczeń odnośnie przeznaczenia terenów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 • przygotowywanie i opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych,
 • prowadzenie rejestru wydanych postanowień o podziale nieruchomości,
 • opiniowanie programów terenów górniczych pod kątem ich zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie archiwum spraw planistyczno-urbanistycznych,
 • prowadzenie archiwum związanego z wydanymi pozwoleniami na budowę,
 • prowadzenie rejestru zabytków,
 • nadzór nad realizacją robót budowlanych w obiektach zabytkowych oraz dbanie o estetykę gminy,
 • przekazywanie spraw i sporów budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • uczestnictwo w oględzinach na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • opiniowanie na etapie opracowywania projektów budowlanych,
 • współpraca i koordynacja działań związanych z procesem budowlanym pomiędzy województwem, powiatem i gminą i związkiem gmin i powiatów.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Lucyna Król, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 90, e-mail: ua@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.27
Data udostępnienia: 2008.05.27 14:19:37
Liczba odwiedzin strony: 7065 (ostatnie odwiedziny 2022.06.30 09:06:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny