Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Prawny
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9 , pok. nr 3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 72, (32) 429 59 27
e-mail: wp@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań Wydziału Prawnego należy w szczególności:

 • obsługa prawna Urzędu, organów gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 • współudział przy opracowywaniu statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie organów gminy, Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 • udział w opracowywaniu projektów przepisów prawa miejscowego,
 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych wydanych przez burmistrza oraz projektów uchwał Rady,
 • opiniowanie projektów umów, porozumień i ugód, udział w negocjacjach nad ich tworzeniem,
 • sporządzanie opinii prawnych i komunikatów prawnych,
 • prowadzenie konsultacji prawnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów kpa w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
 • występowanie przed sądami i urzędami w sprawach związanych z działalnością gminy w ramach odrębnych pełnomocnictw, prowadzenie spraw w tym zakresie,
 • współudział w organizowaniu szkoleń wewnętrznych, szczególnie z zakresu nowych rozwiązań prawnych,
 • udzielanie porad prawnych mieszkańcom z zakresu spraw załatwianych przez Urząd i jednostki organizacyjne gminy,
 • prowadzenie zbioru przepisów prawnych własnych i ogólnie obowiązujących oraz orzecznictwa, udostępnianie zbiorów osobom zainteresowanym,
 • obsługa prawna posiedzeń organów gminy oraz wg potrzeb komisji branżowych i doraźnych,
 • koordynowanie działań oraz udzielanie pomocy w zakresie realizacji zamówień publicznych,
 • nadzorowanie przebiegu procesu windykacyjnego z orzeczeń sądowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zbigniew Pławecki, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 , pok. nr 3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 429 59 27, e-mail: wp.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.19
Data udostępnienia: 2007.04.19 14:16:55
Liczba odwiedzin strony: 3197 (ostatnie odwiedziny 2022.06.20 16:00:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny