Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wydział Ekologii i Zdrowia
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Wydział Edukacji
Wydział Ekologii i Zdrowia
Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Lokalowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

al. św. Barbary 6, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 97, 431 15 97
e-mail: eiz@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

naczelnik: mgr inż. Cecylia Grzybek, pok. nr 5, tel.: (32) 429 59 96, 431 15 97
e-mail: eiz.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Wydziału Ekologii i Zdrowia należy w szczególności:

  • ochrona powierzchni ziemi, powietrza i wód,
  • opiniowanie inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • kontrola wymagań ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawnymi,
  • ochrona przyrody,
  • propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju gminy,
  • nadzór i koordynacja działań związanych z usuwaniem szkód górniczych,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
  • współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie realizacji programów zdrowotnych finansowanych z budżetu gminy,
  • współdziałanie ze stowarzyszeniami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Cecylia Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 15 97, e-mail: eiz.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:54
Liczba odwiedzin strony: 3698 (ostatnie odwiedziny 2022.06.24 12:38:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny