Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przedszkole nr 3
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Mostowa 3, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 10 06
dyrektor: Bogumiła Borowicz

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznego - ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. nr 67 z 1996 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Przedszkola nr 3 z dnia 4 września 2001 r.

Zasady funkcjonowania:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Zasady naboru dzieci do przedszkola określa punkt 11 statutu przedszkola.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora i intendenta i dostępny jest w kancelarii przedszkolnej w godzinach pracy przedszkola. Inne ewidencje placówka prowadzi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w oświatowych jednostkach organizacyjnych gmin z 2001 r. (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych).

Zasady udostępniania danych:

Dane udostępnia dyrektor placówki w godzinach pracy przedszkola.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogumiła Borowicz, Przedszkole nr 3, ul. Mostowa 3, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 10 06, e-mail: przedszkole.nr3@neostrada.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.13
Data udostępnienia: 2008.05.13 12:14:14
Liczba odwiedzin strony: 6746 (ostatnie odwiedziny 2020.05.25 23:42:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny