Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Szkoła Podstawowa w Bełku
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Szymochy 16, 44-237 Bełk
tel.: (32) 431 26 42
dyrektor: mgr Ewa Tkocz

Status prawny lub forma prawna:

Uchwała nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bełku.

Przedmiot działalności i kompetencji:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu wynikających z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz statutu - ostatnia nowelizacja 25.10.2002 r.

Struktura własnościowa:

Szkoła posiada majątek trwały będący w zarządzie - uchwała nr 18a/98 Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6.04.1998 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bełku.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Placówka prowadzi rejestr zgodnie z rzeczowym wykazem akt w oświatowych jednostkach organizacyjnych gmin.

Rejestr zamówień publicznych:

Prowadzony jest przez sekretarza i intendenta szkoły dostępny w sekretariacie w godz. od 8.00 do 14.00.

Zasady udostępniania danych:

Dyrektor będzie udostępniał dane w: poniedziałki, środy i piątki w godz. od 9.00 do 10.00.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Tkocz, Szkoła Podstawowa w Bełku, ul. Szymochy 16, 44-237 Bełk, tel.: (32) 427 35 44, e-mail: sp.belk@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:53
Liczba odwiedzin strony: 7841 (ostatnie odwiedziny 2019.01.16 01:44:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny