Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Szkoła Podstawowa nr 8
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Prosta 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 427 35 44
dyrektor: mgr Aleksander Pyszny

Status prawny lub forma prawna:

Uchwała nr IV/40/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce - Leszczynach.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu. Przedmiot działalności i kompetencje Szkoły Podstawowej w Palowicach wynikają z:

 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późn. zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292);
 • Statutu Szkoły nadanego uchwałą nr VI/91/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2.06.1999 r. znowelizowanego uchwałą Rady Pedagogicznej SP 8 nr 3/2007/2008 z dnia 24.09.2007 r.

Zasady funkcjonowania:

 • statut,
 • regulaminy:
  • Rady Rodziców,
  • samorządu uczniowskiego,
  • świetlicy szkolnej,
  • wycieczek,
  • dyżurów,
  • biblioteki.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 • ustnie,
 • zgodnie ze statutem szkoły,
 • zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego.

Zasady naboru uczniów do kl. I określa Statut Szkoły.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez sekretarza szkoły i dostępny w sekretariacie szkoły w godz. 700-1500. Inne rejestry i ewidencje dostępne w sekretariacie szkoły:

 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr awansu zawodowego nauczycieli,
 • ewidencja uczniów,
 • ewidencja dzieci z obwodu,
 • ewidencja pieczęci
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Szkoła prowadzi rejestry zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt na podst. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów §2.1. z dnia 22.12.1999 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksander Pyszny, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Prosta 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 427 35 44, e-mail: sp8.debiensko@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.14
Data udostępnienia: 2008.05.14 08:53:52
Liczba odwiedzin strony: 7649 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 21:33:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny