Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przedszkole nr 11
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Morcinka 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 12 33
dyrektor: mgr Teresa Rauk

Status prawny lub forma prawna:

  • Uchwała nr 7/90 Zarządu Gminy i Miasta Leszczyny z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie otwarcia Przedszkola nr 11 w Leszczynach przy ul. Morcinka. Przedszkole nr 11 jest placówką 5-cio oddziałową dla 125 dzieci. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W placówce zatrudnione są 24 osoby na stanowiskach pedagogicznych (10), administracyjnych (1) i obsługowych (13). Placówka funkcjonuje od 1.12.1990 r.
  • Uchwała nr IX/86/2001 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 11 w Czerwionce-Leszczynach. Przedszkole otrzymało imię Jana Brzechwy - uroczystość nadania imienia odbyła się 1.12.2001 r.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu:

  • ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn. zmianami),
  • Statut Przedszkola nr 11 z dnia 19 września 2001 r. (uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2001, ostatnia nowelizacja z dnia 22 kwietnia 2003 r.), opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624 z późn. zmianami).

Zasady funkcjonowania:

Placówka funkcjonuje w oparciu o statut i opracowany na podstawie statutu - Regulamin przedszkola oraz o Regulamin Rady Rodziców i Regulamin pracy.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy załatwiane są zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Rejestr skarg i wniosków) w godzinach pracy kancelarii i w oparciu o Statut §11 (zasady naboru do placówki).

Prowadzone rejestry i ewidencje:

  • rejestr zamówień publicznych prowadzony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. nr 76 poz. 344 z późn. zmianami), dostępny u intendentki w godzinach 8.00-15.00,
  • rejestr akt prowadzony zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla oświatowych jednostek organizacyjnych gmin (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych - Dz. U. nr 112 poz. 1319),
  • rejestr skarg i wniosków - zgodnie z Kodeksem Administracyjnym.

Zasady udostępniania danych:

Dane udostępnia dyrektor przedszkola w godzinach pracy kancelarii.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Rauk, Przedszkole nr 11, ul. Morcinka 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 12 33, e-mail: p11@autograf.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:52
Liczba odwiedzin strony: 8407 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 02:52:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny