Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Miejski Ośrodek Kultury
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 89 55, 427 00 45
internet: www.mokcl.pl
e-mail: mok@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 800 do 2000

dyrektor: mgr Mariola Czajkowska
e-mail: mok.d@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Miejski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, utworzoną w celu zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy i miasta oraz zapewniania rozwoju kultury i współtworzenia jej wartości we współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym. Ośrodek prowadzi działalność jako instytucja samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, w ramach przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 1997 r. Dz. U. nr 110 poz. 721 z późn. zmianami) oraz swojego statutu. Bezpośredni nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury sprawuje burmistrz gminy i miasta.

Ośrodkiem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności. W czasie nieobecności dyrektora, pracą ośrodka kieruje zastępca dyrektora albo upoważniony przez niego pracownik. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działa Społeczna Rada Programowa, będąca organem doradczym i opiniodawczym dyrektora.

Ośrodek prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów działalności opracowanych i zatwierdzanych przez dyrektora, ze środków pochodzących z:

 • dotacji z budżetu gminy i miasta w ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej,
 • darowizn i środków przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne,
 • opłat i dochodów z własnej działalności,
 • z innych źródeł.

Szczegółowa struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zakres obowiązków i kompetencji dyrektora, jego zastępcy oraz jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej ośrodka określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury należy:

 • wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,
 • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
 • inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali na własnym terenie,
 • pośrednictwo w rejestrowaniu zgłaszaniu i udzielaniu zezwoleń na organizację imprez artystycznych i rozrywkowych według obowiązujących przepisów,
 • wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury,
 • podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych,
 • opracowanie projektu i wykonanie rocznego planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury zatwierdzonego przez dyrektora i opiniowanego przez burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych oraz uroczystości miejskich i regionalnych.

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność w następujących placówkach kultury:

Dom Kultury Leszczyny

ul. Ligonia 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 12 39
kierownik: Wojciech Pukowiec

 

Dom Kultury Czerwionka

ul. Furgoła 73, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 427 00 22
instruktor: Wojciech Pukowiec

 

Klub Młodzieżowy

ul. Odrodzenia 12, 44-234 Czerwionka-Leszczyny
instruktor: Aurelia Kowol

 

Wiejski Dom Kultury

ul. Rybnicka 7, 44-246 Szczejkowice
tel.: (32) 431 78 71
kierownik: Celestyna Wodok

 

Klub Strażaka

ul. Palowicka 7, 44-230 Bełk
instruktor: Aurelia Kowol

Miejski Ośrodek Kultury użytkuje również dwie muszle koncertowe w parkach miejskich w dzielnicach: Czerwionka i Leszczyny.

W MOK działa redakcja miesięcznika "Kurier"

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Czajkowska, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 89 55, e-mail: mok.d@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.06
Data udostępnienia: 2008.03.06 13:12:42
Liczba odwiedzin strony: 9300 (ostatnie odwiedziny 2020.05.26 00:29:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny