Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przedszkole nr 7
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Młyńska 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 23 55
dyrektor: mgr Bożena Kaszek

Status prawny lub forma prawna:

Brak dokumentacji.

Przedmiot działalności i kompetencje – wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu:

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września1991 r późniejszymi zmianami,
  • Statut placówki z 14 września 2007 r.

Struktura własnościowa:

Przedszkole posiada majątek trwały na podstawie Uchwały Nr 177/2002 Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 09 września 2002 r.

Zasady funkcjonowania:

  • Statut Przedszkola,
  • Zestaw programów realizowanych w placówce.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego lub ustnie.
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa § 14 Statutu placówki.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora przedszkola i intendentkę. Rejestr znajduje się w kancelarii, dostępny w godzinach pracy przedszkola.

Zasady udostępniania danych:

Dane udostępnia dyrektor przedszkola.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bożena Kaszek, Przedszkole nr 7, ul. Młyńska 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 23 55, e-mail: p-le7@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.11.08
Data udostępnienia: 2007.11.08 15:07:09
Liczba odwiedzin strony: 4990 (ostatnie odwiedziny 2020.02.26 02:32:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny