Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 88 42
e-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

dyrektor: Alojzy Klasik
e-mail: mosir.d@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest budżetową jednostką organizacyjną gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej. Działalność ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności i zarządza majątkiem oraz funduszami jednostki. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta, a nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Rada Miejska. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzany na każdy rok kalendarzowy przez kierownika jednostki.

Podstawy prawne określające zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi statut jednostki. Szczegółowa struktura organizacyjna ośrodka, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych ośrodka opisane są w Regulaminie organizacyjnym.

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji należy:

 • programowanie i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla:
  • klubów i związków sportowych,
  • organizacji kultury fizycznej,
  • innych organizacji społecznych i zawodowych,
  • placówek oświatowych,
  • osób indywidualnych,
 • prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania ośrodka,
 • właściwa eksploatacja, konserwacja, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swojego działania,
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz działalności pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ośrodka.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alojzy Klasik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 88 42, e-mail: mosir.d@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:50
Liczba odwiedzin strony: 7202 (ostatnie odwiedziny 2020.02.27 14:44:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny