Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Szkolna 7, 44-237 Stanowice
tel.: (32) 431 28 24
dyrektor: mgr Jacek Wowra

Status prawny lub forma prawna:

Uchwała nr IV/45/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stanowicach.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Przedmiot działalności i kompetencje Szkoły Podstawowej w Książenicach wynikają z:

 • ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późn. zmianami,
 • Statutu Szkoły Podstawowej w Stanowicach przyjętym Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28.02.2002 r.

Zasady funkcjonowania:

 • statut,
 • regulaminy:
  • działalności Rady Rodziców,
  • Rady Pedagogicznej,
  • dyżurów nauczycielskich,
  • motywacyjny,
  • pracy,
  • świetlicy,
  • biblioteki szkolnej,
  • pracowni komputerowej,
 • procedura skarg i wniosków.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Wnioski i skargi przyjmuje dyrektor szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Sekretarz szkolny prowadzi ewidencję i księgę uczniów, rejestr zamówień publicznych, korespondencję przychodzącą i wychodzącą zgodnie z instrukcją kancelaryjną wraz z rzeczowym wykazem akt oraz załatwia inne sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły codziennie w dni robocze  od godz. 800 do 1400.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jacek Wowra, Szkoła Podstawowa w Stanowicach, ul. Szkolna 7, 44-237 Stanowice, tel.: (32) 431 28 24
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.11.06
Data udostępnienia: 2007.11.06 09:56:33
Liczba odwiedzin strony: 7497 (ostatnie odwiedziny 2019.02.17 01:55:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny