Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Szkoła Podstawowa nr 1
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. ks. Pojdy 77c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 13 30
dyrektor: mgr Aniela Sitek

Status prawny:

Uchwała nr IV/33/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Przedmiot działalności i kompetencje wynikają z:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie ze statutem, ustnie oraz pisemnie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Zasady naboru do szkoły określa §60 Statutu Szkoły Podstawowej nr 1.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Placówka prowadzi rejestry zgodnie z zarządzeniem nr 1/2001 burmistrza gminy i miasta w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2001 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w placówkach oświatowych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zasady udostępniania danych:

Dane o placówce udostępniane są codziennie przez sekretarza szkoły w godz. 8.00-10.00, 13.00-15.00.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aniela Sitek, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. ks. Pojdy 77c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 13 30, e-mail: sp1.leszczyny1@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:51
Liczba odwiedzin strony: 9657 (ostatnie odwiedziny 2020.05.27 04:35:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny