Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 24 65
e-mail: zeas.dyr.czerwionka-leszczyny@wp.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

dyrektor: mgr Barbara Pifczyk - Suchy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest budżetową jednostką organizacyjną gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, realizującą zadania administracyjno-finansowe i gospodarcze wobec placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym oraz zadania zlecone gminie w drodze umów przez kuratora oświaty. Działalność Zespołu jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta.

Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół należy:

 • prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,
 • prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych: działalności podstawowej, środków specjalnych, dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • kontrola realizacji planów finansowych,
 • ewidencja zaangażowania środków,
 • obsługa kasowa i bankowa,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS, ZUS, US,
 • kompleksowa obsługa płacowa dla pracowników placówek oświatowych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,
 • opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz informacji budżetowych,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,
 • rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem gminnym mieniem oświatowym.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Barbara  Pifczyk - Suchy, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 24 65, e-mail: zeas.dyr.czerwionka-leszczyny@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.18
Data udostępnienia: 2008.03.18 07:47:56
Liczba odwiedzin strony: 11118 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 17:17:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny