Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przedszkole nr 6
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 15 17
dyrektor: mgr Iwona Palarz 

Status prawny lub forma prawna:

Decyzja nr OW16a/87 naczelnika miasta i gminy Leszczyny z dnia 5.05.1987 r. w sprawie otwarcia dodatkowych 4 oddziałów Przedszkola nr 6 przy ulicy Wolności 11. Przedszkole jest przedszkolem 6-odziałowym na 150 dzieci wg normy 2,40 m2 na jedno dziecko. Decyzja wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 1987 r.

Podmiot i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz statut placówki z 28 września 2001 r.

Zasady funkcjonowania:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego lub ustnie. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa §11 statutu placówki.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora przedszkola i intendentkę. Rejestr znajduje się w kancelarii, dostępny w godzinach pracy przedszkola.

Zasady udostępniania danych:

Dane udostępnia dyrektor przedszkola.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Iwona Palarz, Przedszkole nr 6, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 15 17, e-mail: przedszkole6czerwionka@op.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.13
Data udostępnienia: 2007.07.13 11:37:51
Liczba odwiedzin strony: 5607 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 10:36:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny