Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Statut
Majątek
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

ul. ks. Pojdy 100, 44-213 Książenice
tel.: (32) 431 10 24
dyrektor: mgr Salomea Morawin

Status prawny lub forma prawna:

Uchwała nr IV/42/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Książenicach.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Wg ustaw i wg aktów wewnętrznych podmiotu. Przedmiot działalności i kompetencje Szkoły Podstawowej w Książenicach wynikają z:

 • ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późn. zmianami,
 • statutu szkoły nadanego uchwałą nr VI/94/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2.06.1999 r. znowelizowanego uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 08.10.2007 r.

Zasady funkcjonowania:

 • statut,
 • regulaminy:
  • Rady Rodziców,
  • Rady Szkoły,
  • samorządu uczniowskiego,
  • świetlicy szkolnej,
  • wycieczek,
  • pobytu dzieci na "Zielonej Szkole".

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 • ustnie,
 • zgodnie ze statutem szkoły,
 • zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego.

Zasady naboru uczniów do kl. "0" i I określa §64, 65 statutu szkoły.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez sekretarza szkoły i dostępny w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00. Inne rejestry i ewidencje dostępne w sekretariacie szkoły:

 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr awansu zawodowego nauczycieli,
 • ewidencja uczniów,
 • ewidencja dzieci z obwodu,
 • ewidencja pieczęci.

Szkoła prowadzi rejestry zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt na podst. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów §2.1. z dnia 22.12.1999 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Salomea Morawin, Szkoła Podstawowa w Książenicach, ul. ks. Pojdy 100, 44-213 Książenice, tel.: (32) 431 10 24, e-mail: sp.ksiazenice@wp.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.11.06
Data udostępnienia: 2007.11.06 12:07:17
Liczba odwiedzin strony: 8093 (ostatnie odwiedziny 2020.05.27 00:55:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny