Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Majątek
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Informacja o stanie majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.

Nazwa majątku Wartość początkowa [zł] Umorzenie [zł]
Budynek z halą sportową 646 867,65 307 909,19
Budynek szatni 9 997,89 9 997,89
Budynek szatni 13 374,16 8 966,71
Budynek Krytej Pływalni 5 968 701,86 882 870,55
Wyposażenie Krytej Pływalni 239 313,46 23 931,36
Budynek WC 4 705,76 3 712,42
Razem budynki 6 882 960,78 1 237 388,12
Ogrodzenie terenu basenów 3 706,67 3 706,67
Ogrodzenie boiska 27 518,13 27 518,13
Brodzik 17 105,67 14 718,83
Basen kąpielowy 201 852,44 173 257,56
Boisko do koszykówki 6 087,80 1 702,23
Boisko sportowe 136 192,47 136 192,47
Ulice i place zewn. oświetlenie 63 731,62 15 083,14
Instalacja technologiczna 488 219,50 288 863,25
Rozdzielnia główna 140 708,63 33 301,08
Sieć wodociągowa 35 008,60 8 285,40
Instalacji wodna 13 557,99 3 208,69
Instalacja wodno-kanalizacyjna 6 925,07 6 605,05
Kanalizacja sanitarna i deszczowa 183 968,47 43 539,23
Razem budowle 1 324 583,06 755 981,73
Węzeł cieplny c.o. 96 030,36 71 022,52
Razem maszyny, urządzenia 96 030,36 71 022,52
Filtr basenowy nawojowy 53 070,00 26 977,25
Wentylacja i klimatyzacja 837 660,92 495 616,06
Dźwig osobowy 55 265,50 32 698,80
Razem urządzenia techniczne 945 996,42 555 292,11
Stół granitowo-betonowy 4 000,00 4 000,00
Kopiarka "Canon" 4 799,48 3 079,68
Drukarka fiskalna 3 287,90 2 431,70
Szorowarka 8 174,00 2 179,72
Zegar elektroniczny 9 760,00 9 760,00
Odkurzacz basenowy 15 494,00 15 494,00
Prysznic słoneczny 7 000,00 7 000,00
Szorowarka 8 296,00 8 157,73
Filtr wstępny wody zimnej 3 373,71 2 912,63
Filtr stalowy żwirowy 5 192,90 3 929,29
Kosiarka samojezdna 5 158,00 3 868,51
Pompa z filtrem wstępnym 9 150,00 9 150,00
Prysznic dla dzieci "Grzyb" 14 104,93 14 104,93
Odkurzacz wody dna basenów 11 956,00 11 956,00
Kompresor powietrza 2 444,93 2 444,93
Łapacz zanieczyszczeń 3 119,54 3 119,54
Łapacz zanieczyszczeń 3 119,54 3 119,54
Filtr żwirowy 29 999,80 29 999,80
Pompa przewałowa 11 123,96 11 123,96
Zjeżdżalnia z konstrukcją 1 500,00 1 500,00
Zmiatarka 1 826,34 1 826,34
Myjnia wysokociśnieniowa 2 342,40 2 342,40
Wiata z elementów blaszanych 9 600,00 1 440,00
Traktorek - kosiarka 3 850,00 280,73
Razem narzędzia, przyrządy, wyposażenie 178 673,43 155 221,43

Ponadto MOSiR posiada wartości niematerialne i prawne w kwocie 10 286,91 zł oraz wyposażenie w kwocie 152 052,81 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alojzy Klasik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 88 42, e-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.31
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:29
Liczba odwiedzin strony: 2798 (ostatnie odwiedziny 2019.01.17 05:00:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny