Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Majątek
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Majątek Przedszkola nr 11 w Czerwionce-Leszczynach

Przedszkole nr 11 posiada majątek trwały ustanowiony decyzją Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej mienie komunalne na rzecz Przedszkola nr 11 w Czerwionce-Leszczynach (GiR II-7224/97/97 z dnia 23.06.1997 r.). Majątkiem zarządza dyrektor przedszkola na podstawie uchwały nr 18a/98 Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 11 w Czerwionce-Leszczynach.

Wartość majątku trwałego zgodnie z księgami inwentarzowymi wynosi 1 514 292 zł (w tym budynek - 1 500 000 zł, pozostałe środki trwałe - wyposażenie -14 292 zł).

Wyposażenie:

  • Grupa I - sprzęt komputerowy stanowiący pomoce dydaktyczne - 7 323 zł,
  • Grupa II - sprzęt audiowizualny stanowiący pomoce dydaktyczne - 4 427 zł,
  • Grupa III - sprzęt muzyczny stanowiący pomoce dydaktyczne - 2 542 zł.

Wartość majątku trwałego i wyposażenia podano na dzień 1.01.2003 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Rauk, Przedszkole nr 11, ul. Morcinka 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 12 33, e-mail: p11@autograf.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.01.01
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:30
Liczba odwiedzin strony: 1451 (ostatnie odwiedziny 2019.01.13 13:47:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny