Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Majątek
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Umowa spółki
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Informacja o stanie majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Opis Wartość [tys. zł] %
Kapitał zakładowy 24 391,5 98,3
Kapitał zapasowy 416,5 1,7
Cały kapitał 24 808,0 100,00

Kapitał zakładowy podzielony jest na 48783 udziały o wartości 500 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Aktywa Spółki na 31.12.2006 r. wynoszą 25.835.527,83 zł

w tym: rzeczowe aktywa trwałe 23.358.440,77 zł

a) grunty własne

1.728.880,56 zł

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

21.248.925,01 zł

c) urządzenia techniczne i maszyny

83.094,49 zł

d) środki transportu

195.640,48 zł

e) inne środki trwałe

13.577,94 zł

f) środki trwałe w budowie

88.322,29 zł

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Kurdek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 10 87, e-mail: pwik@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.04
Data udostępnienia: 2008.03.04 14:10:59
Liczba odwiedzin strony: 2247 (ostatnie odwiedziny 2018.12.08 21:48:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny