Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Sprawozdania
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy

Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (72 KB).
 2. Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres I - XII 2007 r. (MPiPS-03) - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (102 KB).
 3. Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I - XII 2007 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (60 KB).
 4. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2007 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (62 KB).
 5. Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres I - VI 2007 r. (MPiPS-03) - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (114 KB).
 6.  Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I - VI 2007 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (66 KB)
 7. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres I - VI 2007 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (62 KB).  
 8. Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2006 r. (MPiPS-03) - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (116 KB).
 9. Informacja dotycząca pomocy dla gospodarstw rolnych w celu zgładzenia skutków suszy w 2006 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (50 KB).
 10. Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I - XII 2006 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (63 KB).
 11. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2006 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (62 KB).
 12. Sprawozdanie kwartalne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej za okres I - III 2006 r.  - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (68 KB).
 13. Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres I - III 2006 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (60 KB).
 14. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2005 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (62 KB).
 15. Informacja o realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" za okres 01-12.2005 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (68 KB).
 16. Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2005 r. (MPiPS-03) - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (113 KB).
 17. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-06.2005 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (52 KB).
 18. Informacja o realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" za okres 01-06.2005 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (53 KB).
 19. Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-06.2005 r. (MPiPS-03) - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (85 KB).
 20. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2004 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (32 KB).
 21. Informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych z budżetu państwa za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (39 KB).
 22. Informacja dotycząca opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (formularz SKŁ-ZDR) oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (formularz SKŁ-EMRENT) za okres 01-12.2004 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (51 KB).
 23. Informacja o dożywianiu uczniów szkół za okres 01-12.2004 r. - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (47 KB).
 24. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za okres 01-12.2004 r. (MPiPS-03) - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (315 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.09
Data udostępnienia: 2008.05.09 07:00:32
Liczba odwiedzin strony: 4668 (ostatnie odwiedziny 2019.02.14 02:47:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny